• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Обдарована молодь

Генії не падають з неба,
вони повинні мати можливість
отримати освіту
й мати умови для розвитку
А. Бабель

Яких же дітей необхідно називати обдарованими і що таке обдарованість? Нині існує понад 100 визначень обдарованості, при чому серед них немає жодного, яке цілком влаштовувало б хоч якусь частину психологів і педагогів.

У найновішому Словнику української мови зазначено, що обдарованим (талановитим) є той, хто має великі здібності; дар (талант) – це видатні природні здібності, хист, обдарування. Ще одне визначення:обдарованість– своєрідне поєднання здібностей (окремих психічних якостей, що обумовлюють можливості людини в тій чи іншій діяльності), єдність, яку вони складають у своїй взаємодії; обдарованість містить у собі здатність до узагальнення, інтелектуальну потенцію, високу креативність та високий рівень мотивації.

Існують різні типи обдарованості. Так, дуже дефіцитна і найменш вивчена лідерська або соціальна обдарованість. Така обдарованість характеризується здатністю розуміти інших людей, будувати з ними конструктивні взаємини, управляти ними. Ще один тип обдарованості –художня.Цей тип обдарованості , як правило, виявляється у високих досягненнях у художній діяльності – музика, танці, живопис, скульптура, сцена.

Психомоторна (спортивна)обдарованість виявляється дуже помітно, але в контексті загальноосвітньої школи не являє спеціального інтересу. Учні зі спортивною обдарованістю часто не зовсім добре вчаться. Це пов’язано насамперед із недостачею часу та належного бажання. Якщо в школярів, що захоплюються спортом, створити відповідну мотивацію, тобто настрій, то вони, як правила, можуть чудово навчатися.

Пряме відношення до школи мають таких три типи обдарованості: академічна, інтелектуальна і творча (креативна)

Академічна обдарованість являє собою яскраво виражену здатність навчатися. Академічно обдаровані школярі – це завжди генії самого навчання, це блискучі професіонали шкільної праці, чудові майстри швидкого, міцного та якісного засвоєння.

Інтелектуальна обдарованість – це не тільки і навіть не стільки здатність навчатися, скільки вміння думати, аналізувати, зіставляти факти, тобто виконувати складну інтелектуальну роботу. Носії такої обдарованості – розумники та розумниці. Вони іноді блискуче, іноді непогано, іноді чудово з одних предметів і погано з інших – це залежить від їхнього ставлення до предмета й до вчителя.

Творча обдарованість (креативна) –це те що, виявляється в нестандартному баченні світу , в нешаблонному мисленні і в тому, що суспільство оцінює над усе. У творчої обдарованості багато різних варіантів: є учні, які виявляють неабиякі творчі можливості буквально в будь – якій діяльності, за яку беруться, але бувають учні, в яких таке нестандартне бачення виявляється досить яскраво лише в одній сфері.

Кожна обдарована (талановита) дитина – індивідуальність і потребує особливого підходу. Виявити талант мають психологи, а створити умови для виявлення суто педагогічне завдання. Виявлення обдарованих і талановитих дітей - це тривалий процес. Обдарована дитина сама собі допоможе, якщо вчитель творчий, а навчальний процес цікавий, різнобічний, результативний.

Типи обдарованості та їх діагностика

Н.С. Лейтес виділяє три категорії обдарованих дітей:

- учні з ранньою розумовою реалізацією;

- учні з прискореним розумовим розвитком;

- учні з окремими ознаками нестандартних здібностей.

Розвиток творчих здібностей слід розпочинати з ранніх років, використовуючи наявний нахил дитини до праці, саме цей нахил, на думку Н. Лейтеса, є дитячої обдарованості.

Для оцінки соціального розвитку дитини, творчих здібностей, інтелекту практичні психологи повинні використовувати різні психодіагностичні методи, що доповнюються відомостями батьків, даними спостережень за дитиною.

Існує багато методик, які допомагають пізнати творчу, обдаровану дитину з креативністю її мислення. Зокрема:

* Методика Векслера допоможе визначити рівень інтелектуальних здібностей.

* Методика Кетелла допоможе оцінити інтелектуальні можливості дитини.

* Методика Айзенка допоможе визначити рівень інтелекту.

* Методика "Неіснуюча тварина" допоможе визначити, наскільки в дитини розвинена творча уява, оригінальність мислення, емоційний стан.

* Методика "Прогресивні матриці Равена" допоможе визначити рівень аналітико-синтетичних умінь.

* Анкета з визначення здібностей учнів за методикою американських вчених Хаана і Кафа допоможе визначити на основі співставлення з інтересами одноліток особливості спрямованості даної особистості.

Критерії, за якими можна визначити обдарованість дитини

Обдарованими можна вважати дітей, якщо вони:

- часто "перескакують” через послідовні етапи свого розвитку;

- у них чудова пам’ять, яка базується на ранньому мовленні;

- рано починають класифікувати і категорувати інформацію, що надходить до них;

- із задоволенням віддаються колекціонуванню. При цьому їхня мета – не приведення колекції в ідеальний і досить постійний порядок, а реорганізація, систематизація її на нових підстановках;

- мають великий словниковий запас, із задоволенням читають словники та енциклопедії, придумують нові слова і поняття;

- можуть займатися кількома справами відразу, наприклад, стежити за двома чи більше подіями, що відбуваються навколо них;

- дуже допитливі, активно досліджують навколишній світ і не терплять будь-яких обмежень свої досліджень;

- у ранньому віці здатні простежувати причинно-наслідкові зв’язки, робити правильні висновки;

- можуть тривалий час концентрувати свою увагу на одній справі, вони буквально "занурюються” в своє заняття, якщо воно їм цікаве;

- мають сильно розвинуте почуття гумору;

- постійно намагаються вирішувати проблеми, які їм поки що не під силу;

- визначаються різноманітністю інтересів, що породжує схильність починати кілька справ одночасно;

- часто роздратовують ровесників звичкою поправляти інших і вважають себе такими, що завжди мають рацію;

- їм бракує емоціонального балансу, вони часто нетерпеливі та поривчасті.


Концепція стратегічного розвитку ХСШ № 99
Концепція роботи з обдарованими учнями у ХСШ № 99
Структура роботи з обдарованими учнями у ХСШ № 99
План роботи з обдарованими учнями ХСШ № 99 на 2017/2018 навчальний рік
Положення про учнівське наукове товариство учнів "Мала академія наук" ХСШ № 99
План роботи учнівського наукового товариства "Мала академія наук" на 2017/2018 навчальний рік
Нормативно-правова база
Пам'ятка батькам обдарованих дітей
Глосарій
Кiлькiсть переглядiв: 1207