Статут шкільної організації "Золота Ера" ХСШ № 99

І. Загальні засади.

1.1. Шкільна організація „Золота Ера” Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 99 Харківської міської ради Харківської області є громадською організацією, створеною в результаті вільного волевиявлення учнів, їх батьків, педагогів, які об’єдналися на основі спільності інтересів та здійснюють свою діяльність згідно з Конституцією України, діючим законодавством та Статутом.

Повна назва організації:

українською мовою: Шкільна організація „Золота Ера”

Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 99 Харківської міської ради Харківської області

російською мовою: Школьная организация „Золотая Эра” Харьковской специализированной школы І-ІІІ ст. № 99 Харьковского городского совета Харьковской области

англійською мовою: The School organization “The Golden Era” of Kharkiv Special № 99 School Providing I-III Degree Kharkiv City Council Kharkiv Region

Коротка назва:

українською мовою: Шкільна організація „Золота Ера” ХСШ № 99

російською мовою: Школьная организация „Золотая Эра” ХСШ № 99

англійською мовою: The School organization “The Golden Era” school 99

1.2. Шкільна організація „Золота Ера” ХСШ № 99 створюється та діє на основі вільності та рівноправ’я її членів, самоврядування, законності та гласності.

1.3. Діяльність шкільної організації „Золота Ера” розповсюджується в масштабі школи.

1.4. Шкільна організація „Золота Ера” має право в виборі напрямків своєї діяльності для досягнення поставлених завдань.

1.5. Шкільна організація „Золота Ера” має право на співробітництво з організаціями шкіл Дзержинського району м. Харкова, які входять в асоціацію шкільних громадських дитячо-юнацьких організацій Дзержинського району м. Харкова „Лідер - ХХІ”.

1.6. Шкільна організація має свою назву, емблему та гімн.

1.7. Місцезнаходження: Україна, м. Харків, вул. Тобольська, 26. Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 99 Харківської міської ради Харківської області.

ІІ. Мета, завдання, предмет та напрямки діяльності шкільної організації „Золота Ера”.

2.1. Метою шкільної організації „Золота Ера” є створення сприятливих умов для самореалізації, самовдосконалення, розвитку кожного школяра шляхом включення в систему громадських та творчих відносин, громадянське виховання школярів, формування їх духовної культури на основі національних традицій народу.

2.2. Основні завдання шкільної організації „Золота Ера”:

Ø задоволення потреб учнів ХСШ № 99 у спілкуванні, спільній діяльності з метою реалізації вікових інтересів;

Ø включення учнів до громадського життя через програму діяльності шкільної організації „Золота Ера”;

Ø організація набуття дітьми соціального досвіду, засвоєння загальнолюдських цінностей;

Ø розвиток колективізму;

Ø формування готовності учнів до цивілізованих людських стосунків;

Ø захист учнів, їх прав, усебічний розвиток школярів;

Ø стимулювання і підтримка громадсько-значущих ініціатив членів шкільної організації „Золота Ера”;

Ø виховання розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури.

2.3. Предметом шкільної організації „Золота Ера” є:

Ø проведення шкільних тематичних періодів, колективних творчих справ за напрямками:

національно-патріотичний „Я громадянин своєї держави”,

правовий „Закон і ми”,

краєзнавчий „Барви рідного краю”,

екологічний „Краса і біль України”,

естетичний „Для порятунку нації - краса”,

фізичний розвиток та досконалість особистості „Якщо хочеш бути здоровим”;

Ø розробка різноманітних творчих програм за вибраними напрямками;

Ø підготовка та проведення культурно-масових заходів, виставок, конференцій;

Ø інформаційна діяльність;

Ø організація роботи Центрального музею 57-ї Армії в ХСШ № 99;

Ø благодійна діяльність;

Ø робота з розвитку пізнавальних інтересів школярів, виявлення та підтримка обдарованих учнів ХСШ № 99;

Ø робота з соціально дезадаптованими дітьми та підлітками;

Ø участь в районних заходах та акціях.

ІІІ. Члени шкільної організації. Їх права та обов’язки.

3.1. Членами шкільної організації „Золота Ера” можуть бути учні ХСШ № 99, учителі, батьки.

3.2. Члени шкільної організації „Золота Ера” мають право:

Ø обирати та бути обраними на керівні та контрольні органи шкільної організації „Золота Ера”;

Ø звертатися до організації „Золота Ера” за захистом своїх прав та інтересів;

Ø брати участь у всіх заходах, які проводить організація „Золота Ера”;

Ø отримувати будь-яку інформацію про діяльність організації, відповіді з приводу своїх звернень, пропозицій, критичних зауважень;

Ø захищати свою позицію при вирішенні будь-якого питання в організації „Золота Ера”;

Ø вносити пропозиції до керівних органів організації „Золота Ера” з питань, пов’язаних з її діяльністю.

3.3. Члени організації „Золота Ера” зобов’язані:

Ø виконувати Статут;

Ø брати безпосередню участь у роботі організації;

Ø виконувати рішення керівних органів;

Ø піклуватися про поповнення організації „Золота Ера”.

Кiлькiсть переглядiв: 354